KONTAKT MAILOWY Z NAMI: fundacja@stopprzemocy.pl
INFOLINIA INTERWENCYJNA: wkrótce
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Kampania społeczna Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię społeczną dotycząca bezpieczeństwa osób starszych. Tematyka prowadzonej w 2018 roku kampanii jest szczególnie ważna w kontekście zachodzących w ostatnich latach procesów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, ale również w kontekście tego, iż seniorzy mają ograniczony dostęp do wsparcia spowodowany m.in. wiekiem, stanem zdrowia, zależnością od innych oraz brakiem świadomości swoich praw.

Spot reklamowy: pobierz

W ramach prowadzonej na zlecanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  kampanii społecznej powstał spot telewizyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę reagowania, ale również zwiększanie wiedzy i świadomości osób starszych na temat ich praw. Na miesiąc listopad zaplanowano emisję wyprodukowanego spotu w dwóch stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Numer telefonu, który jest widoczny w spocie (800 120 002) jest to bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób szukających wsparcia w związku z doznawaniem przemocy. Infolinia prowadzona jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powstanie infolinii jest realizacją jednego z działań zapisanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i jest finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowanych na realizację programu.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej