KONTAKT MAILOWY Z NAMI: fundacja@stopprzemocy.pl
INFOLINIA INTERWENCYJNA: wkrótce
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Definicja przemocy domowej

Definicja przemocy domowej

Zgodnie z roboczą definicją przemoc domowa to działania lub rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę sił lub władzy i powodujące u nich szkody lub cierpienie, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub

Read More

Rozpoczynamy projekt STOP Przemocy!

Nasza Fundacja rozpoczyna realizację projektu STOP Przemocy. Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny a do przyspieszonej jego realizacji skłoniła nas niedawna sytuacja której doświadczył jeden z pracowników Fundacji. Około godziny 22. na dość ruchliwej ulicy w Poznaniu spotkał on kobietę która poprosiła go o pomoc twierdząc jednocześnie, że policja

Read More

Informator dla osób dotkniętych przemocą

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy. Niniejszym przedstawiamy

Read More

Przepisy dot. przemocy w rodzinie

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Materiały: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 i 956) 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 Materiały: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w

Read More

Kampania społeczna Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię społeczną dotycząca bezpieczeństwa osób starszych. Tematyka prowadzonej w 2018 roku kampanii jest szczególnie ważna w kontekście zachodzących w ostatnich latach procesów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, ale również w kontekście

Read More

„Niebieska karta” w 2020 r. (raport)

Skuteczne i sprawne zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych uzależnione jest od bieżących badań istniejących zagrożeń. Wykonane w tym zakresie czynności umożliwiają zdiagnozowanie aktualnego oraz prognozowanego zagrożenia, jak również pozwalają na ocenę efektywności dotychczas podejmowanych przez Policję działań. Podstawową metodą pozwalającą na prawidłowe rozpoznanie i eliminowanie zagrożeń na danym obszarze jest analiza

Read More